Nothoscordum bivalve
Crow-Poison

Family: Liliaceae:
Species:
Nothoscordum bivalve

Bloom Period: Spring - Fall
Found: Peņasco
Perennial