Euphorbia marginata
Snow-on-the-Mountain

Family:  Euphorbiaceae:
Species:  
Euphorbia marginata

Bloom Period: July - October
Found: Peņasco
Perennial